Spotřebitelský úvěr

Využijte náš kontaktní formulář a my Vám zavoláme.

Společnost MAXBROKERS, s.r.o. pro Vás zajistí nejvýhodnější úrokovou sazbu (p.a.), která se pozitivně odrazí na celkové výši Vaší splátky.

Spotřebitelský úvěr (velmi zřídka též maloobchodní úvěr) je jeden z úvěrů určený pro jednotlivce na nepodnikatelské účely, typicky nákup (spotřebního zboží, automobilu, vybavení domácnosti a podobně — pro nemovitosti nebo kapitál na podnikání se většinou používají jiné, pro to určené úvěry nebo hypotéky).

Spotřebitelský úvěr může nebo nemusí být zajištěný ručením. To má, pokud je výše půjčované částky vyšší než určitý limit, který se v současnosti pohybuje přibližně kolem půl milionu korun (půjčky nad milion korun není obvyklé řešit tímto typem úvěru).[1] Je-li ručení vyžadováno, musí ten, který si chce spotřebitelský úvěr vzít, ručit nějakou movitou věcí nebo nemovitostí, nebo sehnat ke svému úvěru ručitele.

Spotřebitelský úvěr běžně zajišťují banky a další finanční instituce, existují ale i úvěrové společnosti, které se na ně specializují.[2] Strana, která finanční hotovost poskytuje, z úvěru získává úrok. Jeho výše může být různá, ale většinou se pohybuje mezi 8,5 a 15,9 % ročně.[3]

Všechny okolnosti úvěru jsou zakotveny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, která musí být (v českém prostředí) podle zákona 321/2001 Sb., písemná. Ve smlouvě je stanoveno::

  • jaké jsou strany smlouvy (příjemce půjčky musí být starší 18 let)
  • výše půjčeného finančního obnosu
  • věc, na kterou je půjčka poskytována (specifikum spotřebitelského úvěru — mnohé půjčky a úvěry toto nevyžadují)
  • výše úroku, RPSN (případně rozepsaná do jednotlivých splátek)
  • datum první splátky (mnoho spotřebitelských úvěru mají mezi poskytnutím hotovosti a první splátkou prodlení, někdy i několik měsíců)
  • výše a perioda dalších splátek (popřípadě kompletní splátkový kalendář)
  • podmínky předplatného splacení
  • řešení neplnění smlouvy (smluvní pokuty, případně i osud věci, která byla na úvěr pořízena)
  • a další případné náležitosti