Novinky

Pojištění bioplynových stanic

7/6/2011

Jako jedni z prvních společně s našim smluvním partnerem nabízíme komplexní krytí rizik spojených s provozováním bioplynových stanic. Základem je živelné pojištění, pojištění vandalismu a odcizení, dále pak strojní a elektronické pojištění kogenerační jednotky a řídícího systému, příp. další technologie dle požadavku, a to např. pojištění přerušení provozu, krytí finančních ztrát v důsledku živelné příčiny, v důsledku mechanické nebo elektrické poruchy na zařízení.

Výši pojistného a rozsah pojištění pozitivně oblivňuje nepřetržitý monitoring činností s trvalou obsluhou, zálohování nejdůležitějších komponent BPS, pravidelný i havarijní smluvní servis a zkušenosti provozovatele.

Provozovateli BPS jsme schopni zajistit i pojištění odpovědnosti včetně připojištění škod na životním prostředí, jelikož provozovatele BPS neohrožuje jen poškození samotné stanice, ale do finančních potíží se může dostat i v důsledku odpovědnostní škody.

Jsme připraveni reagovat na poptávky klientů, a to i v návaznosti na požadavky bank zajišťujících financování jejich výstavby.

zpět