Novinky

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ A DŮCHODOVÁ REFORMA 2013

4/11/2012

Penzijní připojištění a důchodová reforma 2013

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma spoření, podporovaná státem, která umožňuje zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří. Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění.

Účastníkem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění. Účast na penzijním připojištění je dobrovolná.

Účastníkem může být dále fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo je poživatelem důchodu z českého důchodového pojištění nebo je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavře s penzijním fondem smlouvu.

V penzijním připojištění je zakázána diskriminace účastníků zejména z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo věku.

Hlavním důvodem proč využít penzijního připojištění je riziko nízkého státního důchodu vypláceného v budoucnosti. Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji se dá očekávat snižování státního důchodu, který nepokryje ani základní potřeby občana. Penzijní připojištění by tak mělo být dalším zdrojem pravidelného příjmu v důchodovém věku. Dalším důvodem je to, že je penzijní připojištění nástroj dlouhodobého spoření. Základní myšlenkou je postupné střádání relativně malých finančních obnosů během ekonomicky aktivního života, které se hromadí na osobním účtu klienta. Výše uspořené částky závisí pouze na účastníkovi, protože on si volí výši měsíčního příspěvku, který si měsíčně spoří. Měsíční příspěvek by tedy měl být vyvážený, tzn. měl by být dostatečně vysoký, aby v budoucnu garantoval významný příspěvek do rozpočtu důchodce, ale na druhou stranu by neměl příliš zatěžovat běžný rozpočet klienta.

Čím dříve se penzijní pojištění uzavře, tím lépe. Hlavním argumentem pro brzké zahájení plateb je docílený výnos. Díky složenému úročení nastává situace, kdy peníze vydělávají peníze. Znamená to, že se vždy bude úročit celkově uspořená částka, která bude rok od roku vyšší. Pro dosažení přijatelné výše úspor je dobré začít spořit již před třicátým rokem života. Ze začátku mohou být příspěvky nižší. Mladší klienti, s postupem pracovní kariéry a růstem příjmů, by si měli příspěvky na penzijní připojištění zvyšovat, aby bylo dosaženo dostatečných úspor na osobním účtu klienta.

Výše příspěvku odváděného na penzijní připojištění je individuální a je potřeba brát v úvahu:

  1. současný příjem
  2. očekávaný budoucí příjem
  3. věk účastníka
  4. předpokládaný odchod do starobního důchodu
  5. příspěvky třetích osob

Ze státního rozpočtu se poskytují ve prospěch účastníků penzijního připojištění státní příspěvky.

Ty jsou na konto účastníka připisovány automaticky za každý řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek.

Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc závisí na výši příspěvku účastníka:

Vlastní vkladPříspěvek od státu
100.- 50.-
200.- 90.-
300.- 120.-
400.- 140.-
500.- 150.-

Další výhodou je úleva na daních. Z daňového základu si účastník penzijního připojištění, který pravidelně spoří více než 500 Kč může odečíst až 12 000 Kč ročně.

Ke svému penzijnímu připojištění může účastník dostávat také příspěvky od svého zaměstnavatele.

 

DŮCHODOVÁ REFORMA

Druhý pilíř jako možnost vlastního spoření

Penzijní reforma přináší systém druhé pilíře, do kterého lze vstoupit dobrovolně, ale nelze z něho již nikdy vystoupit. Druhý pilíř, na kterém stojí penzijní reforma je vlastně určitý druh spoření a investic. Stát vám v takovém případě sníží sociální pojištění o tři procenta, která půjdou do spoření ve druhém pilíři, kam bude člověk muset ale přidat ještě dvě další procenta ze svého, aby pokryl vklad, který je nutný pro penzijní spoření. Za nepovedené investice nebere stát žádnou zodpovědnost a vznikají zde tedy rizika spojená s nevydařenými investicemi.

Stát nebude ručit za úspory v soukromých penzijních fondech, ale nastaví přísná pravidla jejich fungování. Roční výnos fondů se očekává v oblasti 4-5 procent v případě investování do dynamického fondu s nejvyšším výnosem, ale i rizikem. Necelá tři procenta z toho ovšem spolkne předpokládaná inflace a necelá dvě procenta si vezme dynamický fond na svůj provoz a zisk. Reálné zhodnocení peněz tedy bude zhruba nulové, ale aspoň si peníze udrží svou hodnotu.

V důchodu pak bude člověk dostávat peníze od státu i z fondu. Státní důchod bude ale pro takového člověka o 15 % nižší, protože do systému sociálního zabezpečení odváděl méně. Rozhodnutí, zda se účastnit jen státního systému nebo navíc spořit i v soukromém fondu, musí člověk učinit do 35 let a nepůjde už toto rozhodnutí změnit. Lidé staší 35ti let budou mít na rozhodnutí určitý čas.

 

Hlavní změny v systému spoření na penzi po zavedení důchodové reformy do praxe:

1. PILÍŘ (průběžný systém PAYG, který bude dál financovaný ze sociálního pojištění):
- 28 % sazbou těch, kdo nevstoupí do 2. pilíře
- 25 % sazvou těch, kdo vstoupí do 2. pilíře
- dále budou upravovány jeho parametry (věk dochodu do penze apod.)


2. PILÍŘ (nové dobrovolné penzijní fondy, do kterých budou klienti vkládat):
- 3 % ze svého sociálního pojištění
- 2 % navíc ze svého
- vstup povinný pro osoby mladší 35 let
- možnost vybrat si z různých investičních profilů

3. PILÍŘ (dobrovolné penzijní spoření):
- stávajícím klientům se podmínky smlouvy o penzijním připojištění nemění
- noví klienti mají možnost spořit v nových fondech s různými investičními profily

Dojde ke zvýšení státních příspěvků, které se bude vztahovat i na stávající smlouvy

Vlastní vkladPříspěvek od státu:
100,- 0,-
200,- 0,-
300,- 90,-
400,- 110,-
500,- 130,-
600,- 150,-
700,- 170,-
800,- 190,-
900,- 210,-
1000,- 230,-

Hlavní důvody pro založení penzijního připojištění co nejdříve:

  • uzavřením stávajícího penzijního připojištění získání nejen všech jeho výhody, ale také MOŽNOST VOLBY, za jakých podmínek spořit i v budoucnu
  • do nového spoření v rámci 2. pilíře lze přejít kdykoliv (z nového do starého PP přestoupit nelze)
  • přiznání státního příspěvku a úlevy na daních závislé na výši vkladů účastníka
  • garance nezáporného zhodnocení naspořených finančních prostředků

zpět