Finanční rizika

Využijte náš kontaktní formulář a my Vám zavoláme.

Cílem je poskytnout pojistnou ochranu pro celou řadu rizik souvisejících s podnikáním, jejichž společným znakem je to, že přímo nesouvisí se vznikem hmotné (materiální) škody na majetku firmy. Toto pojištění je důkazem pro Vaše věřitele, že jste schopni v případě neočekávaných komplikací dostát svým závazkům.

Co je možné pojistit

 • pojištění pohledávek (proti nezaplacení odběratelem)
 • pojištění komerční kriminality (podvodné jednání a zpronevěra, včetně zneužití počítačových programů)
 • pojištění kontaminovaných výrobků (ztráty a náklady při stahování závadných potravin či léků apod.)
 • stahování výrobků z trhu (náklady stažení vadných průmyslových výrobků z trhu)
 • pojištění software (náklady na obnovu a obchodní ztráty při virech nebo úmyslném napadení)
 • pojištění zrušení akce (marně vynaložené náklady na koncert, výstavu, kongres či jinou akci)
 • pojištění počasí (ztráty vyplývající z nepříznivých povětrnostních podmínek)
 • pojištění odměn (náklady na odměny v různých sportovních odvětvích - např. v golfu za hole in one)
 • pojištění únosu a vydírání (náklady na odborné poradce a úhradu výkupného)

Pojištění záruky

U pojištění záruky se pojišťovna zavazuje zaplatit věřiteli pojištěného vzniklou majetkovou újmu do výše stanovené v záruční listině, pokud pojištěný nesplní své závazky dané konkrétní smlouvou či právním předpisem.

 • Pojištění záruky za celní dluh
 • Pojištění záruky za spotřební daň
 • Pojištění smluvní záruky