Specifická pojištění

Využijte náš kontaktní formulář a my Vám zavoláme.

Komplexní pojištění bytových domů

 • aerodynamický třesk
 • přepětí
 • voda z okapů
 • kompletní živel
 • voda vystupující z kanalizace
 • odcizení, vandalismus
 • náraz auta
 • krádež hasicích přístrojů

Odpovědnost vlastníků bytových domů

 • křížová odpovědnost
 • odpovědnost výboru
 • odpovědnost z vlastnictví nemovitostí
 • nárok z ochrany osobnosti

Komplexní pojištění autodopravce

 • odpovědnost za náklad
 • přeložení nákladu, vyproštění vozidla
 • kabotáž
 • obecná odpovědnost
 • pojištění zásilek
 • finanční způsobilost
 • havarijní pojištění a povinné ručení

Alternativní zdroje energie

 • stavebně montážní pojištění
 • živelné pojištění
 • odcizení, vandalismus
 • elektronické a strojní poruchy
 • přerušení provozu – skutečné finanční ztráty

Zemědělci

 • pojištění plodin
 • pojištění hospodářských zvířat
 • pojištění lesů
 • pojištění majetku (nemovitosti, stroje, věci movité)
 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění motorových vozidel

Města a obce

 • pojištění nemovitého a movitého majetku
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • zemědělské pojištění
 • dotační poradenství v oblasti fondů EU
 • navržení optimálního investičního portfolia ve spolupráci s ČP Investem

Stavební firmy

 • rámcová pojistná smlouva na pojištění stavebně montážních rizik
 • pojištění majetku
 • pojištění odpovědnosti

Lékaři a zdravotnická zařízení

 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění nemovitého a movitého majetku

Účetní, auditoři a daňoví poradci

 • pojištění odpovědnosti

Cestovní kanceláře

 • Pojištění záruky pro případ úpadku CK
 • Obchodní zastoupení
  • pojištění TURISTA
  • individuální cestovní pojištění