Odpovědnostní druhy pojištění

Využijte náš kontaktní formulář a my Vám zavoláme.

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případ, kdy podnikatel způsobí v souvislosti se svou podnikatelskou činností třetí osobě škodu, kterou musí nahradit.

Druhy pojištění

 • odpovědnost z provozu motorových vozidel
 • odpovědnost z provozu letadel
 • odpovědnost z provozu lodí
 • odpovědnost z přepravních smluv
 • odpovědnost statutarních organů společnosti
 • odpovědnost zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
 • všechny druhy profesních odpovědností

Co lze pojistit

 • škody na majetku
 • škody na životě a zdraví
 • škody způsobené jinak než na zdraví, životě nebo majetku
 • náklady nutné k pravní ochraně pojištěného před vzneseným nárokem na náhradu škody
 • náklady právního zastupovaní poškozeného
 • expertní posudky

Škody

 • provozní činnost
 • odpovědnost z držby nemovitosti
 • odpovědnost za škody na věcech vnesených a odložených
 • odpovědnost za škody v pronajatých prostorách
 • odpovědnost za škody na cizích věcech užívaných
 • odpovědnost za škody na cizích věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti
 • odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců
 • regresy zdravotních pojišťoven
 • odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem
 • odpovědnost za škody na životním prostředí - environmentalní rizika