Pojištění dopravců a zasílatelů

Využijte náš kontaktní formulář a my Vám zavoláme.

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce a zasílatele se vztahuje na odpovědnost za škody, za které dopravce a zasilatel odpovídá dle příslušného právního předpisu v souvislosti s výkonem této činnosti. Jedná se o náhradu škody vzniklou na zásilce včetně zachraňovacích nákladů.

Kompletní pojištění pro autodopravce:

 • Obecná odpovědnost
 • Pojištění zásilek
 • Kabotáž
 • Přeložení nákladu, Vyproštění vozidla
 • Odpovědnost za náklad
 • Finanční způsobilost
 • Havarijní pojištění a Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce

Varianty pojištění:

 1. Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle počtu vozidel
 2. Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle výše příjmů vynaložených v souvislosti s provozováním silniční nákladní dopravy

V případě tzv. vyšší moci dopravce za škodu neodpovídá — např. živelní události, zásah státních orgánů, zřícení tunelu, loupežné přepadení apod. U mezinárodní přepravy dle Úmluvy CMR navíc dopravce odpovídá pouze do limitu 8,33 SDR na 1 kilogram hrubé váhy nákladu.

Co je možné pojistit

 • odpovědnost za škodu poddopravce
 • nakládka a vykládka
 • vydání zboží falešnému nebo nesprávnému příjemci
 • krádež a pohřešování
 • zboží v ADR režimu
 • zvláštní zájem na dodání
 • odpovědnost za plnou hodnotu zásilky

Škody

 • dopravní nehoda během přepravy
 • poškození zásilky (chlazené a mražené zboží) během přepravy v důsledku poruchy chladicího zařízení vozidla
 • poškození v důsledku nevhodného rozmístění zásilky ve vozidle
 • poškození přepravovaného zboží v důsledku jeho nedostatečné ochrany před povětrnostními vlivy a další

Dodatek

Odpovědnost v silniční přepravě je vymezena v závislosti na územním rozsahu přepravy. Vnitrostátní silniční doprava se tak řídí Obchodním zákoníkem a Silničním přepravním řádem. Mezinárodní silniční doprava je upravena Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě — tzv. Úmluva CMR. Právním předpisem upravujícím odpovědnost zasilatele je Obchodní zákoník.

Pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele

Zahrnuje

 • Pojištění na zdraví
 • Pojištění na věci

Pojištění určeno pro tzv. „pravé“i „nepravé“ zasílatele.

"Pravý" zasílatel

 • vystupuje ve smlouvě jako odesílatel
 • od příkazce inkasuje jen zasílatelskou provizi bez dopravného
 • dokladem o zasílatelské smlouvě pro pojišťovnu je zasílatelský příkaz

"Nepravý" zasílatel

 • vystupuje ve smlouvě jako dopravce a přebírá jeho odpovědnost
 • od příkazce inkasuje zasílatelskou provizi a dopravné
 • dokladem o zasílatelské smlouvě pro pojišťovnu je přepravní příkaz

V případě "nepravých" zasílatelů má pojišťovna právo následně uplatnit regres vůči dopravci, který reálně provedl přepravu zásilky.