Pojištění firemních vozidel

Využijte náš kontaktní formulář a my Vám zavoláme.

Povinné ručení

Ze zákona má každý vlastník motorového vozidla, povinnost uzavřít povinné ručení .

Co je možné pojistit

 • škody na zdraví nebo usmrcením
 • věcné škody (odtah vozidla, náhradní doprava z místa nehody)
 • škody, které mají povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody
 • náklady léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou
 • náklady právní ochrany

Základní pojištění lze rozšířit o Asistenční služby, Pojištění skel aj.

Havarijní pojištění

Slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení nebo neoprávněného užití vozidla.

Připojištění

 • pojištění skel
 • úraz dopravovaných osob
 • zavazadla a věci osobní potřeby
 • půjčovné během opravy vozidla
 • GAP - pojištění pořizovací ceny vozidla

Pojištění flotil (vozového parku)

V rámci flotilového pojištění lze sjednat povinné ručení, havarijní pojištění a asistenční služby. Flotilové pojištění v sobě zahrnuje mnohé výhody, mj. výrazné slevy.