Pojištění manažerů

Využijte náš kontaktní formulář a my Vám zavoláme.

Pojištění v základním rozsahu pokrývá finanční škody.

Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti mohou způsobit při výkonu své funkce škodu, např. v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání a podobně.

Pro:

 • členy představenstva, jednatele
 • dozorčí radu, fakultativní orgány
 • manažery s rozšířenou odpovědností
 • prokuristy

Co lze pojistit

 • náklady na úhradu oprávněného nároku finanční škody
 • náklady právního zastupování
 • náklady na šetření
 • náklady na očištění dobrého jména
 • retroaktivní krytí pro porušení povinností před počátkem pojištění
 • rozšíření krytí o dodatečné období
 • rozšíření krytí o dceřiné společnosti
 • rozšíření krytí o výkon funkce člena orgánu ve společnostech, ve kterých má společnost minoritní majetkový podíl

Možné škody

 • uzavírání smluv a jednání za společnost
 • odběratelsko-dodavatelské vztahy
 • investiční rozhodnutí
 • úkony v bankovním styku
 • úkony v obchodním styku
 • majetkové úkony
 • nesvolání valné hromady
 • změny základního kapitálu
 • neplatné ukončení pracovního poměru
 • změny struktury společnosti
 • vedení účetnictví