Přerušení provozu

Využijte náš kontaktní formulář a my Vám zavoláme.

Relativně malá škoda na výrobní lince může způsobit finanční ztráty při výpadku výroby a navíc i ztrátu dosavadních klientů či nových obchodních příležitostí.

Při požáru závodu na výrobu nábytku došlo k přerušení výroby na tři měsíce:

 • mzdy, sociální a zdravotní pojištění 1800 tis. Kč
 • splátky leasingu 900 tis. Kč
 • pravidelné paušální poplatky 60 tis. Kč
 • odpisy 240 tis. Kč
 • ostatní stálé náklady 126 tis. Kč
 • splátka úvěru 180 tis. Kč

Celkem vyplaceno za 3 měsíce 3,126 mil. Kč

graf znázorňující ztráty z přerušení provozu

Co je možné pojistit

 • stálé náklady — pronájem, fixní část energii, mzdy a platy, úroky z úvěrů, leasingové splátky atd.
 • ušlý zisk související s přerušením provozu
 • náklady — hašení, bourání, odklízení v důsledku pojistné události
 • vícenáklady a zvýšené provozní náklady — např. pronájem náhradních prostor, práce přesčas, expresní či letecké dodávky náhradních dílů nebo provozních celků, náklady na experty ze zahraničí atd.

Rozsah krytí

 • požár, výbuch, úder blesku, pád letadla
 • další živelná nebezpečí

Druhy přerušení provozu

 • strojní přerušení provozu
 • elektronické přerušení provozu
 • přerušení provozu z důvodu přerušení dodávek medií — elektřina, voda, plyn
 • přerušení provozu z důvodu majetkové škody a přerušení provozu u dodavatele