Pojištění odpovědnosti

Využijte náš kontaktní formulář a my Vám zavoláme.

Život neustále přináší určitá rizika. Vytopíte souseda nebo děti poškrábou auto zaparkované před domem. Člověk je přitom plně odpovědný i za škody, které nezpůsobil úmyslně. Pokud není pojištěn, mohou se zkušenosti získané z vlastních chyb pěkně prodražit. Proto je tu pojištění, které Vás ochrání před většinou škod, jež můžete způsobit druhým.

Škoda

  1. věcná škoda (škoda na majetku)
    • skutečná škoda (zmenšení majetku poškozeného)
    • ušlý zisk (co by poškozený nabyl, pokud by nedošlo ke škodě)
  2. škoda na zdraví (životě)

Co lze pojistit

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů

Stalo se vám již někdy, že jste vytopili souseda? Nebo vaše děti poškrábaly auto zaparkované před domem?

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání

Pojištění je určeno pro zaměstnance. Uzavírá se pro případ, že zaměstnanec při plnění svých úkolů zaměstnavateli způsobí škodu a ten po něm požaduje náhradu.

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti musí mít podle ustanovení § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti povinně sjednané každý, kdo loví zvěř. Pokrývá odpovědnost za škodu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením a za škodu na věci, pokud k nim došlo při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění.